JGM Bleeker

JGM Bleeker

Bloemenkwekerij JGM Bleeker
Mijn opa startte een groentekwekerij in 1925 aan de Voorweg in Heemskerk op een halve hectare land. Verdeeld in kleinere akkertjes dmv elsenhagen. Hij begon met aardbeien en verschillende soorten bonen, zoals de meeste tuinders toen hadden in de IJmond.

Zijn zoon, mijn vader Cor, startte later met de teelt van bloemen en bollen, zoals chrysanten, zinnia’s en irissen. Heel beperkt vanwege de benodigdheid van teeltvergunningen. Na het afschaffen van de teeltvergunningen is mijn vader overgestapt op de teelt van kleinbloemige rozen. Daarvoor werden kassen gebouwd. Door de hoge gasprijzen van begin jaren 80, problemen met aaltjes, de opkomst van substraatteelt en belichting werd gekeken naar andere teelten. Allerlei gewassen zijn uitgeprobeerd met als eindresultaat de teelt van Astilbe, Agapanthus en Nerine. Nog steeds worden nieuwe gewassen geprobeerd en op kleine schaal geteeld, zoals Sandersonia.

Het is nu een kwekerij van 1,5 ha, waarop 3200 m2 kas is gebouwd. De bloemproductie vindt voornamelijk binnen plaats. De teelt van bloemen van de Agapanthus en ook deels van de Nerine vindt buiten plaats. Op kleine schaal worden nog bijzondere bloemen gekweekt zoals Sandersonia. Het uitgangsmateriaal van Nerine en Sandersonia vindt ook buiten plaats. De Astilbe worden voornamelijk aangekocht.

In de Astilbe teelt werd voornamelijk de cultivar ‘Europa’ gesneden. Een bloem met een zacht roze gemêleerde kleur. Dit soort komt al uit een kruising gemaakt in de jaren 30 van de vorige eeuw. Echt al vele jaren een goed gewaardeerde Astilbe in ons assortiment. De laatste jaren hebben we ook nieuwe aanwinsten in het teeltplan opgenomen. Zoals de Astilbe ‘Boogie Woogie’ met een mooie helder roze kleur. Of de ‘Hip Hop’ een zacht roze soort met een rood hartje in de bloem. Er zit nog meer in de pijplijn van de veredelaar, Harry Verduin. Hopelijk kunnen we daar de komende jaren van genieten.

Bij de Nerine telen we voornamelijk de al oude ‘Favourite’ met een mooie donker roze bloem. Om meer kleuren te kunnen aanbieden, hebben we ook de ‘Bianca perla’ (wit) en Vesta K (licht roze) opgenomen in het assortiment. Deze zullen een groter aandeel krijgen in de bloemproductie in de komende tijd.

In de Agapanthus telen we alleen nog de cultivars ‘Volendam’ en ‘Duivenbrugge White’. Omdat we ons zorgen maken over de kwaliteit die gevraagd wordt door de bloemenhandel zijn we al gestopt met de blauwe cultivars. Wel kijken we nog naar zaailingen om te zien of daar nog nieuwe beloften tussen zitten.

Natuurlijk proberen we ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De kwekerij is dan ook al jaren MPS-A gecertificeerd. Dit betekent bewust te zijn in wat we gebruiken als meststoffen en in de bestrijding van schimmels en onkruid. Middelen als Trianum en Contans, wat zelf schimmels zijn of Serenade, wat weer een bacterie is, verminderen het gebruik van chemische middelen. Op het vlak van energie zijn de nodige zonnepanelen geïnstalleerd, zodat we het grootste deel van ons electriciteits gebruik hiermee gedekt is. Zo proberen we stap voor stap verder te gaan in duurzamer werken.

  • J.G.M. Bleeker

  • flowers@jgmbleeker.nl

  • Voorweg 37, 1969 MD Heemskerk

  • 06 25 337777